Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

12-07-2018

Realizacja procesu umorzeń na dzień 31.12.2017 r. na podstawie art. 10a Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…

W związku z wejściem w życie 19 lipca 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291), Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” informuje, że od lipca 2018 r. mieszkańcy, których lokal mieszkalny obciążony jest kredytem długoterminowym nie uiszczają raty normatywu. 
Spółdzielnia po 19 lipca 2018 r. złoży wniosek do Banku o dokonanie umorzeń na dzień 31.12.2017 r. na podstawie art. 10a Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych… (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1179).
O dalszych postępach realizacji umorzenia będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej Spółdzielni oraz odrębnymi pismami.

» czytaj więcej «

04-04-2018

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu przy Pl. Wiktora Degi.

Uniwersytecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa
„Różany  Potok”  z  siedzibą  w  Poznaniu
przy  ulicy  R.  Drewsa  3
 
OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
              na  sprzedaż  prawa  wieczystego użytkowania działek  gruntu nr: 228/28, 386/110, 386/159                         o łącznej powierzchni gruntu wynoszącej 2.277 m ² położonych   w   Poznaniu   
przy  Pl.  Wiktora  Degi   objętych   KW nr: PO1P/00097669/7.

» czytaj więcej «

20-11-2017

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4.

       Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzieli Mieszkaniowej "Różany Potok" w Poznaniu uprzejmie informuje, o pozytywnym rozpatrzeniu projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego połozonego przy ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu będącego w zasobach USM Różany Potok z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Sysytemu Zarządzania Energią" do dofinansowania w ramach konkursu POliŚ/1.3.2/1/2016.

» czytaj więcej «

14-03-2017

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4.

Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu informuje, że 31.10.2016 r. został złożony w Biurze NFOSiGW wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu będącego w zasobach USM Różany Potok z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, którego rozstrzygniecie nastąpi do 31 marca 2017 r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prace rozpoczną się w III-IV kwartale 2017 r.

O wynikach postępowania będziemy informować na bieżąco.

 

» czytaj więcej «

10-03-2017

Zatwierdzenie planu remontowego na lata 2017 - 2019

W dniu 20 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza USM „Różany Potok” w Poznaniu podjęła Uchwałę nr 1/2017 w sprawie przyjęcia planu remontowego na lata 2017 - 2019.

» czytaj więcej «

29-06-2016

Przetarg na wykonanie Audytu Energetycznego.

    Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu  zaprasza do składania ofert na wykonanie Audytu Energetycznego, zgodnie z wymogami określonymi poniżej, w budynku będącym w zasobach mieszkaniowych spółdzielni, położony przy ulicy: Drewsa 2/4.

 

Przetarg na wykonanie Audytu Energetycznego.pdf

» czytaj więcej «

29-06-2016

Przetarg na wykonanie Ekasperyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej.

     Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu  zaprasza do składania ofert na wykonanie Ekspertyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej, zgodnie z wymogami określonymi poniżej, w budynku będącym w zasobach mieszkaniowych spółdzielni, położony w Poznaniu przy ulicy: Drewsa 2/4.

 

Przetarg na wykonanie Ekasperyz Ornitologicznej i Chiropterologicznej.pdf

» czytaj więcej «

18-05-2016

Bezpłatyny odbiór dużych elektrośmieci z domu!!!

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu!.pdf

» czytaj więcej «

09-12-2015

Informacja o możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości

Pismo Urzędu Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.08.2014 r.

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »