Statut Spółdzielni

 

Statut USM "Różany Potok" w Poznaniu uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2018 r.- tekst jednolity przyjęty do akt rejestrowych KRS w dniu 25.10.2018 r.

plik .pdf [680 KB]