Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

06-07-2022

Wypłata premii termomodernizacyjnej

Zarząd USM „Różany Potok” uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku przy ul. Drewsa 2-4, zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił premię termomodernizacyjną w wysokości 498 234,01 zł. Premia została zaliczona na spłatę części kredytu (kapitału) wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku przy ul. Drewsa 2-4.
W załączeniu: Zawiadomienie o wypłacie premii termomodernizacyjnej.

Premia termomodernizacyjna.pdf
 

» czytaj więcej «

27-05-2022

Realizacja obowiązkowych przeglądów technicznych w 2022 roku

Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu ul. Drewsa 3, zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) w godz. od 16.30 do 19.30 odbędzie się:
1)     1-roczny przegląd – sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej,
2)     5-letni przegląd elektryczny.
W/w termin jest terminem ostatecznym ( w pierwszym terminie mieszkanie nie zostało udostępnione) , w którym przystąpimy do przeglądu przewodów kominowych, instalacji gazowej i instalacji elektrycznej w Państwa lokalu.
Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia jest zobowiązana zastosować się do przepisów Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. art.62. i ma obowiązek przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej i elektrycznej oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Prace na zlecenie USM „Różany Potok” wykona Zakład Kominiarski p. Krzysztof Koźlicki – tel. kom. 606-201-251 oraz osoba odpowiedzialna za przegląd instalacji gazowej i elektrycznej p. Paweł Wojciechowski – tel. kom. 605-594-962.
 

 

» czytaj więcej «

23-05-2022

Odczyty wodomierzy 06-08 czerwca 2022 r.

 

 

Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Różany Potok" zawiadamia o odczytach wodomierzy przez Firmę Techem, które odbędą się według poniższego:

Wodomierze Grochmalickiego 21_40.pdf

Wodomierze Lisowskiego.pdf

Wodomierze Maciejewskiego%20.pdf

Wodomierze Grochmalickiego1-20.pdf

Administracja

 

 

» czytaj więcej «

03-01-2022

Podwyżki cen gazu

Szanowni Państwo, w związku z otrzymanymi licznymi telefonami w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu dla celów bytowych (ogrzewanie oraz podgrzew wody) wyjaśniamy że Zarząd Spółdzielni w dniu 28 kwietnia 2020 roku zakontraktował w PGNiG na rok 2022 odpowiednią ilość wolumenu gazu dla obu kotłowni gazowych które zakwalifikowane są do grupy taryfowej BW-6 i BW-5 w cenie netto 8,689 gr/kWh, dodatkowo w dniu 10 czerwca 2021 roku zakontraktowaliśmy kolejną ilość wolumenu gazu na 2023 rok w cenie 10,966 gr/kWh. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku akcyzowego.
Obecnie wg obowiązującego od dnia 24.12.2021 roku cennika PGNiG cena gazu kształtuje się na poziomie 77,141 gr/kWh. Dzięki tym działaniom udało się uniknąć drastycznego wzrostu cen gazu, które w sposób istotny wpłynęłyby na rozliczenie centralnego ogrzewania i podgrzewu wody. Na bieżąco analizujemy ceny gazu tak aby zakontraktować go na najbliższe lata w najbardziej korzystnej cenie.
 

» czytaj więcej «

30-11-2021

Komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników spółdzielni, Zarząd USM „Różany Potok” zwraca się z prośbą o ograniczenie do minimum konieczności osobistych wizyt w biurze Spółdzielni z uwagi na zachorowania covid-19.
Zachęcamy by sprawy członkowsko-lokalowe załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoby przebywające w biurze zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających twarz, prosimy również o korzystanie z płynów dezynfekujących do rąk zamontowanych w Spółdzielni.

Administracja
 

» czytaj więcej «

22-11-2021

KOMUNIKAT

USM „Różany Potok” INFORMUJE, ŻE W DNIU:

23 listopada 2021 r. (wtorek)
w godzinach od 11.00 do 13.00


NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE
CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZY UL. DREWSA 1

PRZERWA W DOSTAWIE WODY NASTĄPI Z UWAGI NA REMONT INSTALACJI WODNEJ.

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

ADMINISTRACJA
 

» czytaj więcej «

19-11-2021

KOMUNIKAT

USM „Różany Potok” INFORMUJE, ŻE W DNIU:

22 listopada 2021 r.(poniedziałek)
w godzinach od 9 .00 do 13.00


NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZY
UL.GROCHMALICKIEGO 1-40 i UL. DREWSA 1, 3, 2-4.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY NASTĄPI Z UWAGI NA REMONT INSTALACJI WODNEJ.

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.


ADMINISTRACJA
 

» czytaj więcej «

10-11-2021

Rozpoczęcie i zakres prac remontowych związanych z termomodernizacją budynku przy ul Drewsa 2-4

Zarząd USM „Różany Potok” uprzejmie informuje, że w bieżącym miesiącu zostaną rozpoczęte prace remontowe związane z termomodernizacją budynku przy ul. R. Drewsa 2-4, które potrwają do końca kwietnia 2022 roku. W ramach tych prac zostanie wykonane:
a.  docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkarską, przy zastosowaniu styropianu fasadowego przy grubości docieplenia 13  cm;
b.  docieplenie ścian wnęk balkonowych wraz z wyprawą tynkarską, przy zastosowaniu płyt PIR przy grubości docieplenia 7 cm;
c.  docieplenie stropu nad przejściem wraz z wyprawą tynkarską, przy zastosowaniu wełny mineralnej przy grubości docieplenia 18 cm;
d.  wymiana okien w częściach wspólnych (klatki schodowe) na nowe;
e.  montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej produkcję energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynku;
f.  roboty blacharsko-dekarskie polegające na wymianie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów i gzymsów blachą ocynkowaną;
g.  wymiana instalacji odgromowej w ciągu pionowym wraz z pomiarami;
h.  dwukrotne odmalowanie farbą olejną balustrad balkonowych;
i.   wykonanie kompensacji przyrodniczej (montaż budek lęgowych dla ptaków).

Powyższy zakres prac będzie realizowany w oparciu o sporządzony Audyt Energetyczny Budynku (opracowanie z sierpnia 2020 roku), Projekt Budowlany „Kolorystyka Elewacji i Detale Architektoniczne” (opracowanie z marca 2018 roku), oraz Ekspertyzę Ornitologiczną i Chiropterologiczną (opracowanie z lipca 2021 roku wraz z korektą kompensacji Ornitologicznej opracowanie z sierpnia 2021 roku).
W miarę postępu robót prosimy o demontaż anten satelitarnych oraz trwałych elementów we wnękach balkonowych.
Termomodernizacja budynku oprócz walorów ekonomicznych i poprawy komfortu cieplnego wewnątrz obiektu przyczyni się do wydatnej poprawy stanu technicznego obiektu jak również znaczącego podniesienia estetyki budynku.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za mogące wystąpić niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość z uwagi na duży zakres prowadzonych robót.
Prace będą realizowane przez Spółkę Jack - Bud POLSKA Sp. z o. o. Sp.k. ul. Obornicka 352,
60-689 Poznań, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.


Zarząd USM „Różany Potok”
 

 

» czytaj więcej «

15-10-2021

KOMUNIKAT - UL. DREWSA 2-4

 

  USM „Różany Potok” uprzejmie informuje, że przez okres ok. dwóch tygodni (od 15.10.2021 do 29.10.2021) przy ul. Drewsa 4 i 2 prowadzane będą prace budowlane polegające na rozprowadzeniu w budynku instalacji światłowodowej przez firmę ORANGE.

Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.                                                                     
                              Administracja USM „Różany
 

 

» czytaj więcej «

13-10-2021

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. R. Drewsa 2-4

 
Zarząd Uniwersyteckiej SM „Różany Potok” informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonym w dniu 28.09.2021 roku uczestniczyło 3 oferentów.
 
Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez:  Spółkę Jack - Bud POLSKA Sp. z o. o. Sp.k. ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań, a przedmiotową ofertę uznać należy za najkorzystniejszą do realizacji przedsięwzięcia.

 

W załączeniu protokół w przedmiocie wyboru wykonawcy.
 
Protokół Komisji Przetargowej.pdf

 

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »