Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

16-09-2021

20 września 2021 r. uzupełnienie wody w instalacji c.o. (dot. ul. Drewsa 2/4, ul. Drewsa 1, ul. Drewsa 3)

KOMUNIKAT


Administracja USM „Różany Potok” zawiadamia, że w dniu 20 września (poniedziałek) 2021 r. w godz. 16.00 - 19.00 zostanie uzupełniona woda w instalacji c.o. (dot. ul. Drewsa 2/4, ul. Drewsa 1, ul. Drewsa 3). Użytkowników lokali mieszkalnych na najwyższej kondygnacji prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność automatycznych odpowietrzników na końcówkach pionów c.o., znajdujących się we wnękach ściennych lub szachtach.
Jednocześnie wszystkich użytkowników mieszkań i lokali prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych na pozycję „5” – maksymalne otworzenie przepływu wody w grzejnikach.
Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać pod następujący numer telefonu:

• 889 002 289 ”SPAW”


                                                                                                                                                          Administracja USM „Różany Potok”

 

» czytaj więcej «

16-09-2021

20 września 2021 r. uzupełnienie wody w instalacji c.o. (dot. ul. Grochmalickiego 1 - 40)

KOMUNIKAT


Administracja USM „Różany Potok” zawiadamia, że w dniu 20 września (poniedziałek) 2021 r. w godz. 16.00 - 19.00 zostanie uzupełniona woda w instalacji c.o. (dot. ul. Grochmalickiego 1 - 40). Użytkowników lokali mieszkalnych na najwyższej kondygnacji prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność automatycznych odpowietrzników na końcówkach pionów c.o., znajdujących się we wnękach ściennych.
Jednocześnie wszystkich użytkowników mieszkań prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych na pozycję „5” – maksymalne otworzenie przepływu wody w grzejnikach.
Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać pod następujący numer telefonu:

• 889 002 289 ”SPAW”

Administracja USM „Różany Potok”
 

» czytaj więcej «

14-09-2021

16 września 2021 r. uzupełnienie wody w instalacji c.o. (dot. ul. Umultowskiej 100)

KOMUNIKAT


Administracja USM „Różany Potok” zawiadamia, że w dniu 16 września (czwartek) 2021 r. w godz. 16.00 - 19.00 zostanie uzupełniona woda w instalacji c.o. (dot. ul. Umultowskiej 100). Użytkowników lokali mieszkalnych na najwyższej kondygnacji prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność automatycznych odpowietrzników na końcówkach pionów c.o., znajdujących się we wnękach ściennych.
Jednocześnie wszystkich użytkowników mieszkań i lokali prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych na pozycję „5” – maksymalne otworzenie przepływu wody w grzejnikach.
Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać pod następujący numer telefonu: 503 960 615 ”Krzyś”                                                                                                                                                        Administracja USM „Różany Potok”

 

» czytaj więcej «

14-09-2021

16 września 2021 r. uzupełnienie wody w instalacji c.o. (dot. ul. Maciejewskiego 6-22).

KOMUNIKAT


Administracja USM „Różany Potok” zawiadamia, że w dniu 16 września (czwartek) 2021 r. w godz. 16.00 - 19.00 zostanie uzupełniona woda w instalacji c.o. (dot. ul. Maciejewskiego 6-22). Użytkowników lokali mieszkalnych na najwyższej kondygnacji prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność automatycznych odpowietrzników na końcówkach pionów c.o., znajdujących się we wnękach ściennych.
Jednocześnie wszystkich użytkowników mieszkań i lokali prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych na pozycję „5” – maksymalne otworzenie przepływu wody w grzejnikach.
Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać pod następujący numer telefonu: 503 960 615 ”Krzyś”

                                                                                                                                                           Administracja USM „Różany Potok”
 

» czytaj więcej «

13-09-2021

Przetarg pisemny - termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu

   Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Różany Potok" z siedzibą w Poznaniu przy ulicy R. Drewsa 3 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY  na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu (termomodernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. R. Drewsa 2-4 w Poznaniu.

Przetarg pisemny ul. Drewsa 2-4.pdf

» czytaj więcej «

10-06-2021

Obowiązkowe przeglądy techniczne w 2021 r. - ul. Umultowska 100

KOMUNIKAT
W sprawie realizacji obowiązkowych przeglądów technicznych w 2021 roku
 
Szanowni Państwo Uniwersytecka Spółdzielnia ,,Różany Potok’’ jest zobowiązana zastosować się do przepisów Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. art.62. i ma obowiązek  przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych i  wentylacyjnych.
W związku z powyższym informujemy, że:
 
PRZEGLĄD ROCZNY PRZEWODÓW KOMINOWYCH
 I WENTYLACYJNYCH
ORAZ
PRZEGLĄD ROCZNY INSTALACJI GAZOWEJ
 
W MIESZKANIACH BUDYNKU PRZY UL. UMULTOWSKIEJ 100 ODBĘDZIE
SIĘ  W DNIU 14 CZERWCA 2021 W GODZ. OD 16.30 do 19.30
 
Jeżeli Państwa obecność w tym dniu z ważnej przyczyny nie jest możliwa, prosimy o uzgodnienie dogodnego terminu pod nr telefonu:
·        606-201-251 – osoba odpowiedzialna za przegląd kominiarski,
·        605-594-962 - osoba odpowiedzialna za przegląd instalacji gazowej.
Państwa prosimy o przygotowanie własnych długopisów w celu podpisania protokołów.
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Administracja USM „Różany Potok” 

» czytaj więcej «

31-05-2021

Odczyty wodomierzy ul. Grochmalickiego 1-40, ul. Maciejewskiego 6-22, ul. Lisowskiego 4-22 w dniach 7-9 czerwca 2021 r.

 

USM "Różamy Potok" zawiadamia, że Firma Techem dokona odczytów wodomierzy w Państwa zasobach według poniższych harmonogramów:

Odczyty wodomierzy Grochmalickiego1-20.pdf

Odczyty wodomierzy Grochmalickiego 21-40.pdf

Odczyty wodomierzy Maciejewskiego 6-22.pdf

Odczyty wodomierzy Lisowskiego 4-22.pdf

Administracja

» czytaj więcej «

21-05-2021

Informacja o wynikach głosowania

Poznań, dnia 18 maja 2021 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA PIŚMIE
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RÓŻANY POTOK”
W POZNANIU
 
 
Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu informuje, że w wyniku głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przeprowadzonego w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Romana Drewsa 3 w dniach od 11 do 13 maja 2021 r., ustalono:
 
1.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 1 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu może zaciągnąć w 2021 roku
przy oddanych 53 głosach za przyjęciem Uchwały, 19 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 6 głosach wstrzymujących się i 1 głosie nieważnym i 1 braku głosu dotyczącego Uchwały.
 
2.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 2 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z dopłatą kapitałową (premią termomodernizacyjną BGK) z Getin Noble Bank S.A. na finansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul.  Romana Drewsa 2-4 w Poznaniu pozostającego w zasobach Spółdzielni
przy oddanych 55 głosach za przyjęciem Uchwały, 23 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 2 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
3.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 3 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
przy oddanych 62 głosach za przyjęciem Uchwały, 8 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 10 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
4.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 4 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu z działalności Spółdzielni w 2019 roku
przy oddanych 63 głosach za przyjęciem Uchwały, 10 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 7 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
5.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 5 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu – Krzysztofowi Rolnikowi
przy oddanych 51 głosach za przyjęciem Uchwały, 20 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 8 głosach wstrzymujących się, 1 głosie nieważnym i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
6.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 6 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu – Jackowi Falkowskiemu
przy oddanych 51 głosach za przyjęciem Uchwały, 22 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 7 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
7.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 7 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 r.
przy oddanych 66 głosach za przyjęciem Uchwały, 5 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 9 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
8.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 8 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji przeprowadzonej w Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
przy oddanych 64 głosach za przyjęciem Uchwały, 3 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 13 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
 
Zarząd Spółdzielni informuje, że treść podjętych Uchwał, a także Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: http://usmrozanypotok.pl/pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie,14
 

 

Wgląd do w/w dokumentów możliwy jest również w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Romana Drewsa 3.

 

» czytaj więcej «

11-05-2021

Awaria telefonów stacjonarnych w biurze Spółdzielni.

Z uwagi na awarę telefonów stacjonarnych w biurze Spółdzielni prosimy o kontakt :

sekretariat : 606 738 135

dział techniczny : 668 819 929

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Administracja

» czytaj więcej «

26-04-2021

Wyjaśnienie dotyczące aspektów finansowych kredytu termomodernizacyjnego dla budynku Drewsa 2-4

Informujemy, że w zakładce Organy Spółdzielni - Walne Zgromadzenie opublikowane zostało wyjaśnienie dotyczące aspektów finansowych kredytu termomodernizacyjnego dla budynku Drewsa 2-4. Wyjaśnienie znajduje się pod poniższym linkiem:

Wyjaśnienie Zarządu dot. kredytu termomodernizacyjnego ul. Drewsa 2-4.pdf

Zarząd Spółdzielni

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »