Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Statut Spółdzielni.pdf

zawiadomienie o głosowaniu.pdf

Uchwała Zarządu o zarządzeniu głosowania.pdf

Instrukcja głosowania na piśmie.pdf

wzór pełnomocnictwa głosowanie na piśmie.pdf

Uchwała nr 2 RN o wnioskach z lustracji.pdf

Uchwała nr 1 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań - projekt.pdf

Uchwała nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na kredyt - projekt.pdf

Uchwała nr 3 w sprawie zatw. sprawozd. fin. za 2019 r. - projekt.pdf

Uchwała nr 4 w sprawie zatw. sprawozd. Zarządu za 2019 r. - projekt.pdf

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium K.Rolnik - projekt.pdf

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium J. Falkowski - projekt.pdf

Uchwała nr 7 w sprawie nadwyżki bilansowej za 2019 r. - projekt.pdf

Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych - projekt.pdf

sprawozdanie finansowe USM 2019.pdf

sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.pdf

Wyjaśnienie Zarządu dot. kredytu termomodernizacyjnego ul. Drewsa 2-4.pdf

Komunikat wynikach głosowania.pdf

Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf

Uchwała nr 1.pdf

Uchwała nr 2.pdf

Uchwała nr 3.pdf

Uchwała nr 4.pdf

Uchwała nr 5.pdf

Uchwała nr 6.pdf

Uchwała nr 7.pdf

Uchwała nr 8.pdf