Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

20-02-2020

KONKURS ZIELONA ŁAWECZKA

KONKURS ZIELONA ŁAWECZKA

   W imieniu Fundacji Banku Ochrony Środowiska mamy przyjemność zaprosić mieszkańców osiedla Różany Potok do udziału w VI edycji projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA.


   ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1650 zł.
   Realizatorami projektu "Zielona ławeczka" są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób.


Termin składania projektów mija 17 maja 2020 r.


Szczegółowe informacje oraz rejestracja projektu ZIELONA ŁAWECZKA dostępne na:
Strona www: zielonalaweczka.pl
E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
Koordynator projektu: Łukasz Mikowski-Feret

 

» czytaj więcej «

28-01-2020

Komunikat Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w sprawie organizacji ruchu na drogach osiedlowych

Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” informuje, iż jako zarządca dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Różany Potok, a zarazem jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie ruchem na tych drogach, mając na uwadze potrzeby mieszkańców związane z poprawą bezpieczeństwa na zarządzanych przez nią drogach osiedlowych, a także w celu ich efektywniejszego wykorzystania, w grudniu 2019 roku zleciła uprawnionemu podmiotowi sporządzenie projektu organizacji ruchu na przedmiotowych drogach osiedlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przygotowywany projekt organizacji ruchu będzie obejmował m.in. prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych, a także zatok postojowych na terenie Osiedla Różany Potok. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Zarząd Spółdzielni przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania dróg wewnętrznych, jak i zatok postojowych na przełomie maj / czerwiec 2020 roku.

Podstawa prawna:
przepis art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

projekt oznakowanie-ze zmianami.jpg

» czytaj więcej «

24-01-2020

System monitoringu wizyjnego.

 Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że w styczniu br. rozpocznie się montaż systemu monitoringu wizyjnego na osiedlu Różany Potok, zgodnie z wnioskami złożonymi na Walnym Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r. Wdrażanie monitoringu osiedlowego odbywać się będzie sukcesywnie i docelowo zainstalowanych zostanie 10 kamer zewnętrznych w określonych punktach na obszarze monitorowanym przez Firmę TG Alarm System.

O dalszych postępach instalacji systemu monitoringu wizyjnego będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej Spółdzielni.
 
 
 
 
 

» czytaj więcej «

08-10-2019

Docieplenie stropodachu na budynku mieszkalnym położonym przy ul. Umultowskiej 100

KOMUNIKAT

Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że z dniem 08.10.2019 roku rozpoczęte zostaną prace budowlane polegające na dociepleniu stropodachu metodą pneumatyczną przy zastosowaniu wełny mineralnej granulowanej na budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Umultowskiej 100.

Wykonawcą robót jest Firma JACK - BUD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy Osiedlu B. Chrobrego pawilon 110, 60 - 681 Poznań, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przez Spółdzielnię postępowania o udzielenie zamówienia.
Powyższe prace mogą potrwać do końca miesiąca października, za powstałe utrudnienia podczas prowadzonych robót uprzejmie przepraszamy.

» czytaj więcej «

04-10-2019

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szanowni Państwo, 
 
w związku ze zmianą przepisów wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw-publikacja w dniu 22.08.2019), która wprowadza obligatoryjną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców osiedla.
W załączeniu ulotka dotyczącą zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

» czytaj więcej «

03-10-2019

Docieplenie stropodachu na budynku mieszkalnym położonym przy ul.R.Drewsa 2-4

KOMUNIKAT  

Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że z dniem 01.10.2019 roku rozpoczęły się prace budowlane polegające na dociepleniu stropodachu metodą pneumatyczną przy zastosowaniu wełny mineralnej granulowanej na budynku mieszkalnym położonym przy ulicy R. Drewsa 2-4.

Wykonawcą robót jest Firma JACK - BUD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na Osiedlu B. Chrobrego pawilon 110, 60 - 681 Poznań, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przez Spółdzielnię postępowania o udzielenie zamówienia.
Powyższe prace mogą potrwać do końca miesiąca października, za powstałe utrudnienia podczas prowadzonych robót uprzejmie przepraszamy.

» czytaj więcej «

26-08-2019

USM „Różany Potok” z siedzibą w Poznaniu przy ul. R. Drewsa 3 ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Umultowskiej 100.

 Szczegóły poniżej.

» czytaj więcej «

19-08-2019

USM „Różany Potok” z siedzibą w Poznaniu przy ul. R. Drewsa 3 ogłasza przetarg na wykonanie: "docieplenia stropodachu wentylowanego budynku wielorodzinnego przy ul. R. Drewsa 2-4"

Szczegóły poniżej.

» czytaj więcej «

05-06-2019

Komunikat Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu

działając w oparciu o § 85 pkt. 1 oraz § 86 pkt. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków USM w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 18:00

w Collegium Geographicum UAM, przy ul. Dzięgielowej 27 w Poznaniu (nowy budynek WNGiG) w Sali nr 4

 

 

 

» czytaj więcej «

28-12-2018

Zmiana normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego na 2019 rok

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. Monitor Polski poz. 1158, od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego.


Normatyw w 2019 r. wynosi 3,42 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »