Regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia plik .pdf [174 KB]
Regulamin Rady Nadzorczej plik.pdf [134KB]
Regulamin Zarządu plik .pdf [298 KB]
Regulamin rozliczeń zużycia energii cieplnej oraz wody plik .pdf [397 KB]

 Regulamin porządku domowego                                                                          plik.pdf