Aktualności

21-03-2024

Zasady rozliczania kosztów c.o. i c.w.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi wprowadzenia nowych zaliczek na podgrzew ciepłej wody oraz zaliczek na centralne ogrzewanie, których zwiększenie wynika z wzrostu ceny gazu od 01.01.2024 r. Zarząd Spółdzielni informuje, że odczyt podzielników oraz wodomierzy przeprowadzany jest raz do roku, po zakończeniu sezonu grzewczego (czyli po 31 maja każdego roku). Wprowadzenie drugiego (w trakcie sezonu grzewczego) odczytu spowodowałoby jedynie dodatkowe obciążenie kosztami rozliczenia każdego lokalu mieszkalnego i miałoby negatywny wpływ na wysokość opłat, które z tego tytułu wnoszą do Spółdzielni mieszkańcy. Skutkiem bowiem rozliczenia byłoby wprowadzenie zaliczek na poziomie znacznie wyższym niż aktualnie obowiązujące. 
 
Zarząd Spółdzielni przyjął zatem zasadę, by zaktualizować zaliczki na c.w. i podgrzew wody w oparciu o aktualne ceny, ale ich wpływ na wysokość wnoszonych opłat rozłożyć na okres od marca do września br. W następstwie rozliczenia, które zostanie przeprowadzone po okresie grzewczym zaliczki mieszkańców z tytułu c.w. i podgrzewu wody zostaną zaktualizowane od 01.11.2024 r.
 
Jednocześnie przypominamy, iż zmiana cen gazu jest niezależna od Spółdzielni, a wprowadzona została dopiero od stycznia bieżącego roku – dzięki umowie zawartej przez USM Różany Potok w Poznaniu i PGNiG – mimo, iż te bardzo wysokie ceny gazu obowiązywały już od połowy 2022 roku, o czym szerzej pisaliśmy w TYM KOMUNIKACIE.