Aktualności

16-02-2024

Zmiana cen gazu od 01.01.2024 r.

 Zarząd Spółdzielni informuje, że umowa kontraktacyjna na paliwo gazowe, zawarta przez Zarząd USM w 2022 roku obowiązywała do 31.12.2023 roku. Mimo podejmowanych prób nie doszło do jej przedłużenia na preferencyjnych warunkach, jakie gwarantowała ona naszym Mieszkańcom. Wobec powyższego od dnia 01.01.2024 roku Spółdzielnię obowiązują aktualne stawki wynikające z taryfy opłat paliwa gazowego zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla podmiotów objętych ochroną taryfową. Stawka ta obecnie (od 01.01.2024 r.) wynosi 0,20017 zł/kWh netto (dla porównania: stawki preferencyjne wynegocjowane przez Zarząd USM w 2022 roku i obowiązujące do końca 2023 roku były prawie o połowę niższe i wynosiły 0,10966 zł/kWh netto).

Wobec powyższego od dnia 01.03.2024 roku jesteśmy zmuszeni zaktualizować zaliczki na podgrzew wody oraz zaliczki na centralne ogrzewanie, przyjmując nowe ceny gazu jako podstawę ich wymiaru.
 
Administracja