Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

04-10-2019

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szanowni Państwo, 
 
w związku ze zmianą przepisów wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw-publikacja w dniu 22.08.2019), która wprowadza obligatoryjną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców osiedla.
W załączeniu ulotka dotyczącą zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

» czytaj więcej «

03-10-2019

Docieplenie stropodachu na budynku mieszkalnym położonym przy ul.R.Drewsa 2-4

KOMUNIKAT  

Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że z dniem 01.10.2019 roku rozpoczęły się prace budowlane polegające na dociepleniu stropodachu metodą pneumatyczną przy zastosowaniu wełny mineralnej granulowanej na budynku mieszkalnym położonym przy ulicy R. Drewsa 2-4.

Wykonawcą robót jest Firma JACK - BUD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na Osiedlu B. Chrobrego pawilon 110, 60 - 681 Poznań, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przez Spółdzielnię postępowania o udzielenie zamówienia.
Powyższe prace mogą potrwać do końca miesiąca października, za powstałe utrudnienia podczas prowadzonych robót uprzejmie przepraszamy.

» czytaj więcej «

26-08-2019

USM „Różany Potok” z siedzibą w Poznaniu przy ul. R. Drewsa 3 ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Umultowskiej 100.

 Szczegóły poniżej.

» czytaj więcej «

19-08-2019

USM „Różany Potok” z siedzibą w Poznaniu przy ul. R. Drewsa 3 ogłasza przetarg na wykonanie: "docieplenia stropodachu wentylowanego budynku wielorodzinnego przy ul. R. Drewsa 2-4"

Szczegóły poniżej.

» czytaj więcej «

05-06-2019

Komunikat Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu

działając w oparciu o § 85 pkt. 1 oraz § 86 pkt. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków USM w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 18:00

w Collegium Geographicum UAM, przy ul. Dzięgielowej 27 w Poznaniu (nowy budynek WNGiG) w Sali nr 4

 

 

 

» czytaj więcej «

28-12-2018

Zmiana normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego na 2019 rok

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. Monitor Polski poz. 1158, od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego.


Normatyw w 2019 r. wynosi 3,42 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 

» czytaj więcej «

12-07-2018

Realizacja procesu umorzeń na dzień 31.12.2017 r. na podstawie art. 10a Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…

W związku z wejściem w życie 19 lipca 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291), Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” informuje, że od lipca 2018 r. mieszkańcy, których lokal mieszkalny obciążony jest kredytem długoterminowym nie uiszczają raty normatywu. 
Spółdzielnia po 19 lipca 2018 r. złoży wniosek do Banku o dokonanie umorzeń na dzień 31.12.2017 r. na podstawie art. 10a Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych… (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1179).
O dalszych postępach realizacji umorzenia będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej Spółdzielni oraz odrębnymi pismami.

» czytaj więcej «

04-04-2018

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu przy Pl. Wiktora Degi.

Uniwersytecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa
„Różany  Potok”  z  siedzibą  w  Poznaniu
przy  ulicy  R.  Drewsa  3
 
OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
              na  sprzedaż  prawa  wieczystego użytkowania działek  gruntu nr: 228/28, 386/110, 386/159                         o łącznej powierzchni gruntu wynoszącej 2.277 m ² położonych   w   Poznaniu   
przy  Pl.  Wiktora  Degi   objętych   KW nr: PO1P/00097669/7.

» czytaj więcej «

20-11-2017

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4.

       Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzieli Mieszkaniowej "Różany Potok" w Poznaniu uprzejmie informuje, o pozytywnym rozpatrzeniu projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego połozonego przy ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu będącego w zasobach USM Różany Potok z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Sysytemu Zarządzania Energią" do dofinansowania w ramach konkursu POliŚ/1.3.2/1/2016.

» czytaj więcej «

14-03-2017

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4.

Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu informuje, że 31.10.2016 r. został złożony w Biurze NFOSiGW wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Drewsa 2-4 w Poznaniu będącego w zasobach USM Różany Potok z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem kryteriów formalnych i skierowany do kolejnego etapu oceny, którego rozstrzygniecie nastąpi do 31 marca 2017 r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prace rozpoczną się w III-IV kwartale 2017 r.

O wynikach postępowania będziemy informować na bieżąco.

 

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »