Komunikaty

Akty prawne

Regulaminy

Statut spółdzielni

Aktualności

22-12-2020

Informacja dla mieszkańców ZM GOAP

   Zarząd USM "Różany Potok" informuje, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych o czym zostali Państwo poinformowani odrębnym pismem. 

      W załączonym linku zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące zmian opłaty za odpady.

 Informacja dla mieszkańca w ZM GOAP.pdf

» czytaj więcej «

17-12-2020

Wymiana opraw oświetlenia parkowego.

Uprzejmie informujemy, że zostały rozpoczęte prace związane z wymianą opraw oświetlenia parkowego, której wymiana potrwa do końca lutego przyszłego roku. Dotychczasowe oprawy, której źródłem światła były lampy rtęciowe o mocy 125W zostaną zastąpione nową oprawą z modułem LED o mocy 20W co odpowiada strumieniowi światła 2.700 lm.

Dotychczasowe oprawy z uwagi na ich ponad dwudziestoletnią eksplantację są obecnie zużyte a zastosowane w nich źródło światła nie jest energooszczędne, co generuje wysokie koszty.

Zastosowanie nowych opraw oświetleniowych spowoduje znaczące obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej o ponad 75%, oprawy objęte są pięcioletnią gwarancją a czas zwrotu poniesionych nakładów wyniesie poniżej pięciu lat.

Jednocześnie informujemy, że koszt wymiany opraw oświetleniowych zostanie sfinansowany z oszczędności, jakie w okresie 60 miesięcy osiągnie Spółdzielnia w związku z zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł światła.

 


 

» czytaj więcej «

07-05-2020

Biuro Spółdzielni otwarte od 11 maja 2020 r.

   W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni, Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że biuro Spółdzielni będzie otwarte dla petentów od dnia 11 maja 2020 r. w ograniczonym zakresie.

   Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, celem ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (koronowirusa), Spółdzielnia wprowadza następujące rozwiązania, mające zapewnić bezpieczeństwo w okresie pandemii:

  1.  zachęcamy, by sprawy członkowsko – lokalowe załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. w razie konieczności osobistej wizyty w biurze Spółdzielni prosimy, by przebywało wewnątrz maksymalnie do 2 osób, z zachowaniem co najmniej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami załatwiającymi sprawy w siedzibie Spółdzielni,
  3. osoby przebywające w biurze zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających twarz, prosimy również o korzystanie z płynów dezynfekujących do rąk zamontowanych w siedzibie Spółdzielni.
  4. kasa w Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.

   Dla usprawnienia komunikacji przypominamy numery telefonów, pod którymi są dostępni pracownicy Spółdzielni:
61/ 825 75 53 lub 606 738 135 – sekretariat,
61/ 825 76 90 lub 668 819 929 – dział techniczny,

Adresy email:
sekretariat@usmrozanypotok.pl
eksploatacja@usmrozanypotok.pl
ksiegowosc@usmrozanypotok.pl

 

» czytaj więcej «

06-05-2020

Poradnik dla mieszkańca - odpady komunalne w czasie pandemii koronowirusa.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 

    Co zrobić z odpadami, które pojawiają się w gospodarstwie domowym w związku z panującą epidemią koronawirusa? Rękawiczki, maseczki, chusteczki do dezynfekcji - jak je segregować, aby postępować właściwie? GOAP stworzył poradnik skierowany do mieszkańców, opisujący 6 podstawowych zasad właściwego postępowania z odpadami w czasie pandemii. 

    Poradnik opracowany przez GOAP w jasny i przystępny sposób tłumaczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak właściwie postępować z wytworzonymi odpadami – zarówno przez osoby zdrowe, jak i objęte kwarantanną czy izolacją. 

goap-poradnik zasady_postepowania_z_odpadami_w_czasie_pandemii_koronawirusa.pdf

» czytaj więcej «

26-04-2020

UWAGA MIESZKAŃCY - WAŻNY KOMUNIKAT!!!

   Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Różany Potok w Poznaniu, w nawiązaniu do ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów stanu zagrożenia epidemiologicznego dotyczącego ograniczenia rozpowszechniania się KORONAWIRUSA, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia mieszkańców Osiedla, z dniem 16.03.2020 roku (poniedziałek) zawiesza działalność Spółdzielni do 30.04.2020 r. (czwartek), w zakresie osobistej obsługi jej członków oraz dyżurów członków Rady Nadzorczej. 

   Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, Zarząd prosi o kierowanie swoich spraw do Spółdzielni telefonicznie, korespondencyjnie pisemnie bądź e-mailowo.

Zarząd USM Różany Potok. 

» czytaj więcej «

12-03-2020

Komunikat

     Zarząd USM Różany Potok informuje, że pomimo dynamicznej sytuacji związanej z koronawirusem, biuro Spółdzielni będzie czynne w dotychczasowych godzinach pracy, jednakże zawieszamy od dnia 12.03.2020 r. funkcjonowanie kasy Spółdzielni (do końca marca br.) Zwracamy się jednocześnie z prośbą do Państwa o korzystanie z poczty elektronicznej lub z informacji telefonicznej oraz ograniczenie, do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa, bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Wierzymy, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i będzie miała realny wpływ na ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem.

 

» czytaj więcej «

27-02-2020

Wykreślenie hipotek umownych zwykłych.

   Zarząd USM „Różany Potok” informuje, że w dniu 13.01.2020 roku, zostały wykreślone przez Sąd Wieczystoksięgowy hipoteki umowne zwykłe z KW PO1P/00097669/7, pod pozycjami od 1 do 24 (dwadzieścia cztery hipoteki) w łącznej kwocie ponad 10 mln zł, które stanowiły zabezpieczenie spłaty kredytów długoterminowych udzielonych przez Bank PKOBP I Oddział w Poznaniu w latach 1990-1993 i były spłacane na warunkach określonych Ustawą z dnia 30.11.1995 roku o „pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ….”. 

» czytaj więcej «

20-02-2020

Usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Umultowskiej 100

  Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Różany Potok" uprzejmie informuje, że zamierza wystąpić do Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolaenia na usunięcie drzewa - topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 294 cm, rosnącej przy budynk ul. Umultowskiej 100 (od strony zachodniej).

   W pobliżu drzewa usytuowana jest studnia oraz sieć kanalizacyjna, której grozi uszkodzenie. Ponadto korona drzewa obrośnięta jest jemiołą, która osabia jej gałęzie. Istnieje więc ryzyko,że w przypadku silnego wiatru drzewo połamie się i uszkodzi budynek mieszkalny przy ul. Umultowskiej 100, usytuowany w odległości 8 m od przedmiotowego drzewa.

   W przypadku chęci zgłoszenia uwag w tej sprawie prosimy o złożenie pisma do biura Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Administracja

» czytaj więcej «

20-02-2020

KONKURS ZIELONA ŁAWECZKA

KONKURS ZIELONA ŁAWECZKA

   W imieniu Fundacji Banku Ochrony Środowiska mamy przyjemność zaprosić mieszkańców osiedla Różany Potok do udziału w VI edycji projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA.


   ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1650 zł.
   Realizatorami projektu "Zielona ławeczka" są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób.


Termin składania projektów mija 17 maja 2020 r.


Szczegółowe informacje oraz rejestracja projektu ZIELONA ŁAWECZKA dostępne na:
Strona www: zielonalaweczka.pl
E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
Koordynator projektu: Łukasz Mikowski-Feret

 

» czytaj więcej «

28-01-2020

Komunikat Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w sprawie organizacji ruchu na drogach osiedlowych

Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” informuje, iż jako zarządca dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Różany Potok, a zarazem jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie ruchem na tych drogach, mając na uwadze potrzeby mieszkańców związane z poprawą bezpieczeństwa na zarządzanych przez nią drogach osiedlowych, a także w celu ich efektywniejszego wykorzystania, w grudniu 2019 roku zleciła uprawnionemu podmiotowi sporządzenie projektu organizacji ruchu na przedmiotowych drogach osiedlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przygotowywany projekt organizacji ruchu będzie obejmował m.in. prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych, a także zatok postojowych na terenie Osiedla Różany Potok. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Zarząd Spółdzielni przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania dróg wewnętrznych, jak i zatok postojowych na przełomie maj / czerwiec 2020 roku.

Podstawa prawna:
przepis art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, art. 10 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

projekt oznakowanie-ze zmianami.jpg

» czytaj więcej «

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »